-9%

POTÁPAČ S DVOMA HVIEZDAMI CMAS P** – plne vycvičený potápač

350 320

Charakteristika:
Potápač s dvoma hviezdami je plne vycvičený potápač

 

 

Katalógové číslo: P2 Kategórie: , Product ID: 3444

Popis

Oprávnenie:
1. Potápať sa vo voľnej vode s držiteľmi najmenej rovnakej kvalifikácie P**
2. Potápať sa vo voľnej vode s držiteľmi kvalifikácie Potápač CMAS P* do hĺbky maximálne
20 m.
3. Ako zákonný zástupca, alebo nimi poverená osoba sa potápať vo voľnej vode
s držiteľom potápač junior do malých hĺbok.
4. Vykonávať funkciu istiaceho potápača, alebo navádzača.
5. Zúčastniť sa vybraných špeciálnych kurzov.

Vstupné požiadavky:
1. Minimálny vek 15 rokov
2. Uchádzač musí byť držiteľom kvalifikačného stupňa P*, alebo potápačskej kvalifikácie
iného systému, schválenej TV ZPS.
3. Absolvovanie doplňujúcich kurzov: Orientácia pod vodou, Vyhľadávanie
a vyzdvihovanie, Nočné potápanie a Záchrana pri potápaní.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:

Vedomosti:
Uchádzač získa základné vedomosti v plnom rozsahu stupňa CMAS P* doplnené o hlbšie
vedomosti:
z potápačskej fyziky, anatómie a fyziológie
o zásadách bezpečného potápania, voľbe vhodného miesta k potápaniu, o princípoch
plánovania ponorov
o správnom používaní dekompresných tabuliek
o výpočtoch súvisiacich so spotrebou vzduchu
o príčinách, prejavoch a účinkoch chorôb a úrazov spojených s potápaním
o používanej potápačskej technike a o princípoch ich konštrukcie
o zásadách záchrany topiacich sa a spôsoby resuscitácie
o zásadách poskytovania kyslíka v rámci prvej pomoci

Zručnosti:
Okrem schopností vyžadovaných pre kvalifikačný stupeň P* musí byť uchádzač
schopný správne používať potápačský výstroj za rôznych podmienok, vyriešiť vzniknutú
krízovú situáciu a zachrániť seba a partnera, používať dekompresné tabuľky
a potápačský počítač pri jednoduchých a opakovaných ponoroch, urobiť stupňovitú
dekompresiu, používať dekompresnú bójku, používať kompas k orientácii pod vodou.

Povinné disciplíny:
Okrem požadovaných teoretických vedomostí musí uchádzač preukázať schopnosť
správne vykonať nasledujúce disciplíny:
1. Skok do vody s maskou a dýchacou trubicou v ruke, ich nasadenie a vyliatie masky pod
vodou.
2. Preplávať vzdialenosť 800 m so základným výstrojom na hladine s následným ponorením
do hĺbky 3 – 5 m a preplávaním vzdialenosti 10m v tejto hĺbke.
3. Preplávať vzdialenosť 500 m na hladine v kompletnom výstroji pri dýchaní pomocou
dýchacej trubice a ďalších 100 m na hladine v polohe na znak bez použitia dýchacej trubice,
alebo pľúcnej automatiky.
4. Odloženie, nasadenie a vyliatie masky v strednej hĺbke, vytiahnutie a rozdýchanie pľúcnej
automatiky v strednej hĺbke, dýchanie z pľúcnej automatiky bez masky v strednej hĺbke po
dobu 1 minúty.
5. Uchopenie stratenej pľúcnej automatiky v strednej hĺbke, prechod na dýchanie zo
záložného druhého stupňa automatiky.
6. Po výdychu a signáli o nedostatku vzduchu v strednej hĺbke preplávať 2- 5 m k partnerovi
a za spoločného dýchania z jedného prístroja, alebo z alternatívneho zdroja vzduchu predviesť
riadený výstup a zastavenie na simulovanej dekompresnej zastávke.
7. Vynesenie partnera zo strednej hĺbky pomocou kompenzátoru vztlaku a jeho transport po
hladine na vzdialenosť 25 m.
8. Predviesť použitie dekompresnej bóje vo voľnej vode.
9. Viazanie uzlov, predviesť použitie karabín.
10. Oživovanie KPR.
11. Použitie dekompresných tabuliek pre jednoduché a opakované ponory a vysokohorské
potápanie.
12. Určiť azimut daného cieľa vo vzdialenosti 30 m, v kompletnom výstroji sa ponoriť a pod
vodou bez vynorenia plávať k tomuto cieľu.
Povinné disciplíny pod vodou / s výnimkou bodu 12. / musí uchádzač absolvovať
v sprievode inštruktora s kvalifikáciou najmenej CMAS I**.
Do udelenia kvalifikácie CMAS P** musí uchádzač uskutočniť najmenej 20 ponorov vo
voľnej vode za rôznych podmienok, z toho najmenej 10 do stredných hĺbok. Vedomosti
uchádzača sa dajú preveriť v priebehu výcviku, alebo pri záverečných skúškach písomne,
alebo ústne. Výcvik vedie, hodnotí a kvalifikačný stupeň Potápač CMAS P** udeľuje
inštruktor s kvalifikáciou najmenej CMAS I**.

Kvalifikácia Potápač CMAS P**, oprávnenie jeho držiteľa a podmienky vedúce k jej
získaniu plne zodpovedajú požiadavkám STN EN ISO 24801-2 (95 5005)
Služby rekreačného potápania. Požiadavky na výcvik rekreačných potápačov.
Časť 2:Úroveň 2: Pokročilý výcvik (ISO 24801-2: 2014)

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.