Na tomto mieste nájdete niekoľko častých otázok

Ano, je.

Tak ako každý šport má svoje nástrahy, tak i potápanie má svoje špecifiká. Cieľom všetkých kurzov je zvládnutie teoretickej aj praktickej časti v potrebnom rozsahu.

Všetky získane vedomosti a zručnosti budú zárukou bezpečného pobytu pod vodnou hladinou.

Vo svete je veľa výcvikových škôl, ktoré vykonávajú výcvik v rôznych systémoch potápania (systém ucelená koncepcia – filozofia potápania CMAS, PADI, SSI, UDI, TDI/SDI, DIWA, NAUI, EDS a iné), pre záujemcu o potápačský kurz je dôležité vedieť čo od kurzu potápania očakáva a ako sa plánuje v budúcnosti potápaniu venovať. CMAS je najviac uznávaný výcvikový systém potápania na rozdiel od iných systémov nekladie dôraz len na zručnosti (ovládanie výstroja, potápača), ale i na široké teoretické vedomosti ktoré sa k potápaniu a pobytu pod hladinou viažu. Na základe tejto kombinácie má výcvikový systém CMAS podľa štatistík WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) najmenej nehôd zaznamenaných v súvislosti s potápaním. Tu treba spomenúť, že výcvikový systém CMAS na rozdiel od ostatných výcvikových systémov zastrešuje okrem športového potápania aj výcvik a svetové súťaže v nádychovom potápaní (Freediving) a pracovné (komerčné) potápanie a výskum.

S potápaním je so súhlasom zákonného zástupcu možné začať od 8 rokov.

Chuť sa vzdelávať. Byť v dobrej zdravotnej a psychickej kondícii, prihlásiť sa na kurz a požiadať o členstvo ZPS (individuálne, klubové, Zväz potápačov Slovenska)

Nie, nie je to potrebné. Ale v prípade, že sa chcete potápaniu venovať častejšie, odporúčame zakúpenie niektorých častí výstroja.

Minimálna dĺžka kurzu je stanovená pre každý kurz Výcvikovými smernicami.

Áno, kvalifikácie z iných výcvikových systémov je možné prepísať za rovnocenné v systéme CMAS a taktiež i zvyšovať.

Preukaz je vystavený ihneď po úspešnom ukončení kurzu. Plastové identifikačné karty sa odovzdávajú po doručení z výroby (externý dodávateľ Zväzu potápačov Slovenska)

Potápačské oprávnenie z výcvikového systému CMAS nie je časovo ani miestne obmedzené.

Členom WRSC sa môžete stať podaním prihlášky do niektorého oddielu, vykonaní nevyhnutných administratívnych úkonov, schválenia členstva a uhradení členského poplatku.

Ceny skupinových a individuálnych kurzov sú uvedené v našom cenníku

Áno kurz je možné aj darovať, pre darovanie kurzu nás kontaktujte.

Áno, pre firmy vieme zrealizovať akcie podľa požiadaviek. Organizujeme rozne športové podujatia na vode, hromadné splavy, kajak, jachting, vodné lyžovanie a potápanie. Všetky organizované akcie nesmú byť v rozpore s Bezpečnostnými a výcvikovými smernicami Zvazu potápačov Slovenska a Slovenského zväzu jachtingu. Pre firemné akcie nás neváhajte kontaktovať.

Nie, nie je to problém, v prípade potreby Vám potrebnú výstroj zapožičiame.

Prihlásenie do kurzu je najlepšie vykonať písomne, e-mailom alebo cez kontaktný formulár. Najjednoduchšie je objednať si kurz priamo v našom eshope.(menu / potápačské centrum / ceny kurzov / eshop) V prípade fixácie na konkrétny termín je najlepšie využiť rezervačný formulár.

V prípade potreby vieme vykovať aj individuálne kurzy a výcviky.

Záverečné skúšky sa vykonávajú na učebni a na vyhovujúcich vodných plochách tuzemských, alebo zahraničných.

Nie na kurz nepotrebujete lekárske potvrdenie, stačí vyplniť a podpísať vyhlásenie o zdravotnom stave. Ale napriek tejto skutočnosti, odporúčame potvrdenie od Vášho všeobecného lekára (väčšina lekárov tento úkon nespoplatňuje), aby ste mali istotu, že ste spôsobilý k potápaniu.

Kurz sa uhrádza po objednaní zvyčajne prevodom na účet, alebo cez e-kasu.

Jednoducho vyplníte prihlasovací formulár.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás formulárom.