390€
Started on 6. apríla 202408.00-18.00 hod.Kurz sa robí celoročne od apríla do októbra
POTÁPAČ S JEDNOU HVIEZDOU CMAS P* – samostatný potápač

Oprávnenia:
Potápač spôsobilý bezpečne a správne používať úplný potápačský výstroj a vycvičený k
potápaniu vo voľnej vode.
Oprávnenie:
1. Potápať sa vo voľnej vode s držiteľmi kvalifikácii Potápač CMAS P*, alebo P** do hĺbky
maximálne 20m, v sprievode osoby s kvalifikáciou vedúceho potápača alebo inštruktora aj do
hĺbok cez 20 m.
2. Uskutočňovať ponory, ktoré nevyžadujú dekompresné zastávky.
3. Potápať sa len za dobrých prírodných podmienok a s odpovedajúcim zabezpečením na
hladine.
4. Zúčastniť sa vybraných špeciálnych kurzov.
Vstupné požiadavky:
1. Minimálny vek 14 rokov
2. Preplávať na hladine 200 m bez základného výstroja alebo iných pomôcok.
3. Udržať sa 5 minút na hladine šliapaním vody alebo splývaním.
Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:
Vedomosti:
Uchádzač musí mať základné teoretické vedomosti o vzájomnom vzťahu objemu a tlaku a
jeho účinku na organizmus a výstroj, o anatómii a fyziológii človeka a o ich ovplyvnení pri
pobyte pod vodou, o príčinách, prejavoch a následkoch chorôb a úrazov spojených
s potápaním a o ich prevencii, o účele, funkcii a vlastnostiach výstroja potápača používaného
v kurze a o jeho správnom používaní, o pravidlách bezpečného potápania, o plánovaní ponorov
do malých hĺbok, o spôsobe riešenia krízových situácii a spôsoboch záchrany, o používaní
dekompresných tabuliek a potápačských počítačov pri jednoduchých aj opakovaných
ponoroch, o zásadách resuscitácie, o používaní lekárničky a súpravy k poskytovaniu kyslíka.
Zručnosti: Uchádzač bude schopný samostatne:
– zkompletovať, použiť a ošetriť výstroj potápača použitú v kurze
– vyvážiť sa vo vode, vyrovnať v priebehu ponoru tlak v telesných dutinách a kontrolovať
svoju polohu
– bezpečne vstúpiť do vody a vystúpiť z vody, bezpečne a efektívne sa pohybovať pod vodou
a na hladine.
– jednoduchej navigácii pod vodou
– vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu, zachrániť seba a poskytnúť pomoc aj partnerovi
– zúčastniť sa ponorov ako disciplinovaný člen potápačskej skupiny
Povinné disciplíny: Uchádzač musí správne urobiť:
1. Prípravu, kompletizáciu a oblečenie potápačského výstroja.
2. Partnerskú kontrolu pred vstupom do vody.
3. Používanie signálov pod vodou a na hladine.
4. Vstup do vody skokom alebo pádom, preplávanie najmenej 200 m na hladine za použitia
základného výstroja. Ponorenie so základným výstrojom a vytiahnutie ľahkého predmetu
z hĺbky 3 – 5 m, spojené s preplávaním celkovej vzdialenosti 10 – 15 m pod vodou.
5. Vstup do vody a výstup z vody za rôznych podmienok / pláž, strmý breh, čln a pod./, alebo
pri simulácii týchto podmienok. Odloženie záťaže a dýchacieho prístroja na hladine.
6. Vyváženie na hladine i pod vodou pomocou kompenzátora vztlaku a riadený výstup
pomocou kompenzátora vztlaku.
7. Vytiahnutie a opätovné rozdýchanie pľúcnej automatiky pod vodou.
8. Uchopenie stratenej pľúcnej automatiky pod vodou.
9. Odloženie, nasadenie a vyliatie masky pod vodou, dýchanie z pľúcnej automatiky pod
vodou bez masky po dobu 1 minúty.
10. Po simulácii nedostatku vzduchu zahájiť s partnerom spoločné dýchanie z jedného
prístroja a pri tejto činnosti sa vynoriť. Disciplínu je nutné urobiť opakovane, aby uchádzač
preukázal schopnosti spoločného dýchania pri použití alternatívneho zdroja vzduchu, pri
striedaní jednej pľúcnej automatiky.
11. Vynesenie partnera pomocou kompenzátora vztlaku a jeho transport po hladine na
vzdialenosť 10 – 15 m / obaja potápači sú v kompletnom výstroji /.
12. Odloženie a nasadenie záťaže pod vodou.
13. Preplávanie najmenej 200 m na hladine v kompletnom výstroji pri dýchaní pomocou
dýchacej trubice.
14. Predvedenie resuscitácie.
15. Ošetrenie a uloženie výstroja po ponorení.
Disciplíny pod bodmi 6. – 11. urobí uchádzač vo voľnej vode v malej hĺbke. Tieto
disciplíny musia byť vopred nacvičené v chránenom vodnom priestore.
Podmienkou udelenia kvalifikácie CMAS P* je absolvovanie najmenej 5 ponorov vo
voľnej vode s inštruktorom, z toho minimálne prvé 3 ponory do malých hĺbok,
zostávajúce najmenej 2 ponory do hĺbok 15 – 20 m. Za jeden deň je možné započítať
najviac 2 ponory.
Vedomosti uchádzača sa preverujú v priebehu výcviku, alebo pri záverečných skúškach
písomne, alebo ústne a kvalifikačný stupeň P* potvrdzuje inštruktor s kvalifikáciou
najmenej CMAS I**
Kvalifikácia Potápač CMAS P*, oprávnenie jej držiteľa a podmienky vedúce k jej
získaniu plne zodpovedajú požiadavkám STN EN ISO 24801-1 (95 5005) ,
Služby rekreačného potápania. Požiadavky na výcvik rekreačných potápačov. Časť 1: Úroveň
1: Základný výcvik (ISO 24801-1: 2014)

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Leave a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.