200€
Started on 6. apríla 202408.00-18.00 hod.Kurz sa robí celoročne od apríla do októbra

Charakteristika:
Nesamostatný potápač

Potápač schopný bezpečne a správne používať kompletný potápačský výstroj so stlačeným
vzduchom a vycvičený k potápaniu vo voľnej vode v sprievode osoby s kvalifikáciou min.
P***.
Oprávnenie:
1. Potápať sa vo voľnej vode v sprievode potápača s kvalifikáciou vedúceho potápača do
hĺbky maximálne 12m.
2. Potápať sa v skupinách, kde na jedného potápača s kvalifikáciou vedúceho potápača
prípadnú maximálne štyria držitelia kvalifikácie potápač ZPP za predpokladu, že vedúci
potápač je v priebehu celého ponorenia schopný udržiavať fyzický kontakt so všetkými členmi
skupiny.
3. Robiť ponory, ktoré nevyžadujú dekompresné zastávky.
4. Potápať sa len za dobrých prírodných podmienok a so zodpovedajúcim zabezpečením na
hladine.
Vstupné požiadavky:
1. Minimálny vek 12 rokov
2. Preplávať na hladine 200 m bez základného potápačského výstroja, alebo iných pomôcok.
3. Udržať sa 5 minút na hladine šliapaním vody, alebo splývaním.
Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:
Vedomosti:
Uchádzač musí mať základné vedomosti o vzájomnom vzťahu objemu a tlaku, jeho účinku
na organizmus a výstroj, o anatómii a fyziológii človeka a o ich ovplyvnení pri pobyte pod
vodou. O účele, funkcii a vlastnostiach potápačského výstroja a o jeho správnom používaní,
o pravidlách bezpečného potápania, o spôsoboch riešenia krízových situácii a o spôsoboch
záchrany.
Schopnosti: Uchádzač musí byť schopný – zkompletovať, používať a ošetrovať potápačský
výstroj, riadiť svoj vztlak vo vode, vyrovnať počas ponorenia tlak v dutinách, bezpečne vstúpiť
do vody a vystúpiť z vody, bezpečne sa pohybovať pod vodou i na hladine, zúčastniť sa
ponorov ako disciplinovaný člen potápačskej skupiny.

Povinné úkony:
Potápač musí správne vykonať:
1. Prípravu, kompletizáciu a ustrojenie sa do potápačského výstroja.
2. Partnerskú kontrolu pred vstupom do vody.
3. Používanie signálov pod vodou a na hladine.
4. Vyváženie na hladine i pod vodou pomocou kompenzátora vztlaku.
5. Vyliatie masky pod vodou.
6. Vyňatie a opätovné rozdýchanie pľúcnej automatiky pod vodou.
7. Uchopenie stratenej pľúcnej automatiky pod vodou.
8. Po simulácii nedostatku vzduchu, dýchať z partnerovho alternatívneho zdroja vzduchu.
9. Odloženie záťaže na hladine.
10. Ošetrenie výstroja po dokončení ponoru.
Úkony pod bodmi 4. – 8. uskutoční uchádzač vo voľnej vode v malej hĺbke. Tieto úkony
musia byť vopred nacvičené v chránenom vodnom prostredí.

Podmienkou udelenia kvalifikácie ZPP je absolvovanie najmenej 2 ponorov vo voľnej vode
do malých hĺbok s inštruktorom.
Vedomosti uchádzača sa môžu preveriť v priebehu výcviku, alebo pri záverečných skúškach
písomne, alebo ústne. Výcvik vedie, hodnotenie robí a kvalifikačný stupeň ZPP udeľuje
inštruktor CMAS I**.

 

What's your reaction?
4Cool0Bad2Lol0Sad

Leave a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.