Náš tím pozostáva výlučne s dobrovoľníkov.

SAR (Search & Rescue Team) WSRC tvoria výlučne dobrovoľníci a na zachovanie aktívneho záchranného tímu sme úplne závislí od podpory a štedrosti verejnosti.
V prípade ak by ste sa rozhodli nám finančne pomôcť, boli by sme veľmi radi.

100% vášho daru pôjde na prevádzkové náklady SAR tímu našej vodnej záchrannej služby.

V prípade Vášho záujmu nás podporiť, môžete vložiť akúkoľvek sumu
na nasledovné číslo účtu:

IBAN: SK37 8330 0000 0027 0173 8584
BIC: FIOZSKBAXXX
PRÍJEMCA: WSRC – WATER SPORTS AND RESCUE CENTER
POZNÁMKA:  finančný dar.

Ďakujeme za vaše príspevky.
Naozaj môžete pomôcť!