Niečo o našom SAR tíme

Všetci členovia našej vodnej záchrannej služby a SAR tímu WSRC sú vyškolení v súlade platnými normami SR a sú držitelia platného preukazu vodného záchranára alebo potápačského záchranára a ďalších potrených licencií v súvislosti s koncepciou protipovodňovej ochrany Slovenskej Republiky.

Členovia nášho SAR tímu tvoria rôzne profesie. Od potápačov, vodných záchranárov až po lekára

Naším cieľom je poskytnúť vysokokvalifikovaný reakčný tím na podporu štátnych záchranných zložiek v rôznych situáciách, vrátane záchrany na vodných plochách, pomoci pri povodniach a podpory v čase nepriaznivých poveternostných podmienok, prírodných katastrof, občianskych mimoriadnych udalostí a hľadania nezvestných ľudí. Náš tím tvoria výlučne dobrovoľníci a na zachovanie aktívneho záchranného tímu sme úplne závislí od podpory a štedrosti verejnosti.

Na zabezpečenie dofinancovania našej organizácie tiež vykonávame komerčné aktivity spojené s prevádzkou vodnej záchrannej služby pri spoločenských akciách na vode a na zabezpečovanie vodnej záchrany pri športových podujatiach.

Galéria